TAC-PE… Bu Cihaz Ülkemize Gelmeli.

849

TAC-PE: PREECLAMPSİA İÇİN HEDEFLİ Aferez KOLONU

Preeklampsi Hedefli Aferez Kolonu (TAC-PE), annenin kanından belli faktörleri seçici bir şekilde gideren bir aferez kolonudur.  Patentli teknoloji seçici olarak zararlı maddeleri hedeflerken, kalan kan bileşenlerini de tamamen bırakmaktadır.

Hastanın tedavisi için annenin kanı, kanı plazma ve kan hücrelerine ayıran bir aferez makinesi üzerinden pompalanır.  Plazma daha sonra zararlı faktörlerin yakalandığı TAC-PE cihazı üzerinden dolaştırılır.  Temizlenen plazma daha sonra kan hücreleriyle karıştırılır ve hastaya geri döndürülür.

Preelampampinin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı biyobelirteçler, yüksek tansiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi hayatı tehdit eden preeklampsi semptomlarının tezahüründe kilit rol oynamaktadır.

APT’nin ilk terapötik hedefi sFlt-1’dir.  sFlt-1, böbrek, karaciğer ve beyindeki sağlıklı kan damarlarını korumak için gerekli bir faktör olan VEGF gibi büyüme faktörlerini bağlayan ve antagonize eden çözülebilir bir antianjiyojenik proteindir.  SFlt-1’in seviyeleri, klinik hastalığın başlamasından önce artar ve daha sonra hastalığın şiddeti ile ilişkili görünmektedir.

SFlt-1 ve diğer zararlı biyobelirteçlerin hedefe yönelik aferez kullanılarak uzaklaştırılması, yaşamı tehdit edici preeklampsi semptomlarının ilerlemesini ve / veya ciddiyetini hafifletebilir.  Annenin daha uzun süre stabil kalması doğal hamileliğin uzamasına neden olacak ve daha sağlıklı bir bebeğin doğmasına yol açacak ve daha iyi bir hayata başlayacak.

İlgilenebilecek yatırımcılarımız için : https://www.advancedprenatal.com