Luciole Medical Yeni Beyin İzleme Platformu

722

Luciole Medical, beyin oksijenasyonu izleme sistemleri geliştiren İsviçreli bir tıbbi teknoloji şirketidir.  Şirket, gerçek oksijen içeriğinin ve beyin dokusunun kan akışının ölçümünü mümkün kılan benzersiz bir tescilli teknoloji geliştirmiştir.

İyi bilindiği gibi, beyindeki akut yetersiz oksijen mevcudiyeti ciddi sonuçlar doğurabilir.  Kronik veya geçici azaltılmış / alt-akut oksijenasyon sıklıkla saptanmaz ve biliş bozukluğu gibi beyin üzerinde ciddi sonuçları vardır.

Firmanın ürettiği Rheosens kateteriyle ilgili açıklaması şu şekildedir.

“RheoSens

RheoSens, ciddi beyin hasarı ve beyin kanaması olan hastalarda kullanılır.  Bu hastalar bilinçsiz.  Beynin (parankimal) dokusuna uygun bir sokucu kiti ile sokulan steril, implante edilebilir bir sondadır.  Prosedür, geleneksel kafa içi basınç (ICP) probunun montajı ile aynıdır.  Bir hastada paralel olarak en fazla iki RheoSens probu kullanılabilir.  Konvansiyonel problar sadece ICP’yi ölçerken, RheoSens, ICP’yi, beyin sıcaklığını, oksijen metabolizmasını ve beyin kan akışını ölçtüğü için klinisyene önemli bilgiler verebilir.  RheoSens, beyne 7 güne kadar yerleştirilebilen tek kullanımlık bir kullanım ürünüdür.”

Luciole firmasını Türk yatırımcıların ilgisine sunuyoruz.

https://www.luciolemedical.ch/